Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 1/2021

Základné vlastnosti

SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA

1/2021

IS - Industry Solutions, a.s.

1/2021

12.4.2021

31.12.2021

5 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Podpora športových činností Sponzorovaného, zabezpečenie riadneho chodu a podpora Sponzorovaného ako mládežníckeho športového klubu, podpora tréningovej činnosti a súťažnej činnosti, nákup športového zariadenia a pomôcok, úhrada nákladov súvisiacich so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným a jeho členmi, a to najmä: cestovné na podujatia, zápasy, turnaje, súťaže, sústredenia a pod., stravné, nocľažné, poplatky, atď.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

www.hadzanazilina.sk

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
podpora športových činností Sponzorovaného, zabezpečenie riadneho chodu a podpora Sponzorovaného ako mládežníckeho športového klubu, podpora tréningovej činnosti a súťažnej činnosti, nákup športového zariadenia a pomôcok, úhrada nákladov súvisiacich so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným a jeho členmi, a to najmä: cestovné na podujatia, zápasy, turnaje, súťaže, sústredenia a pod., stravné, nocľažné, poplatky, atď. Do konca kalendárneho roka. Finančné 5 000,00 eur 0,00 eur 5 000,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie