Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 2/2021

Základné vlastnosti

SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA

2/2021

CYMORKA interior design s. r. o.

2/2021

9.4.2021

15.8.2021

300,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

podpora športových činností Sponzorovaného, zabezpečenie riadneho chodu a podpora Sponzorovaného ako mládežníckeho športového klubu, podpora tréningovej činnosti a súťažnej činnosti, nákup športového zariadenia a pomôcok, úhrada nákladov súvisiacich so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným a jeho členmi, a to najmä: cestovné na podujatia, zápasy, turnaje, súťaže, sústredenia a pod., stravné, nocľažné, poplatky, atď.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

www.hadzanazilina.sk

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
podpora športových činností Sponzorovaného, zabezpečenie riadneho chodu a podpora Sponzorovaného ako mládežníckeho športového klubu, podpora tréningovej činnosti a súťažnej činnosti, nákup športového zariadenia a pomôcok, úhrada nákladov súvisiacich so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným a jeho členmi, a to najmä: cestovné na podujatia, zápasy, turnaje, súťaže, sústredenia a pod., stravné, nocľažné, poplatky, atď. Finančné 300,00 eur 0,00 eur 300,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie