Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Slovenská golfová asociácia

T.O.B. s.r.o.

1.3.2019

31.12.2019

20 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

a. Uverejnenie obchodného mena ako Generálneho partnera SKGA na homepage www.skga.sk. b. Umiestnenie grafického loga T.O.B. BMW na pravej a ľavej strane homepage www.skga.sk. c. Umiestnenie reklamného bannera T.O.B. BMW v banneri 940x120px v sekcii Turnaje na webe http://www.skga.sk/turnaje, kde aktuálna rotácia je ¼. d. Zahrnutie PR materiálov (články, rozhovory, odporučenia produktov, a pod.) do Newslettera SKGA na mesačnej báze. e. Umiestnenie grafiky T.O.B. BMW do grafiky Newslettera SKGA. f. Uverejňovanie PR materiálov T.O.B. BMW v tlačovom médiu SKGA News, čo je vsuvka v magazíne Golfreport na mesačnej báze. Ide o rozhovory, odporučenia, a pod.). g. Umiestnenie inzercie v SKGA News v možných formátoch ½ alebo ¼ vždy podľa predchádzajúcej dohody. h. Umiestnenie grafického loga T.O.B. BMW na stene k vyhlasovaniu víťazov pri turnajoch SKGA. i. Umiestnenie reklamných nosičov T.O.B. BMW (možnosť bannerov, beach flagov, a pod. vždy v maximálnom celkovom počte 6ks nosičov na turnaj). j. Umožnenie produktovej prezentácie T.O.B. BMW na turnajoch SKGA. k. Spojenie T.O.B. BMW ako partnera Medzinárodných majstrovstiev Slovenska (Slovak Amateur Championship) viď možnosti vyššie. l. Uvedenie T.O.B. BMW v názve ako „T.O.B. BMW Slovak Amateur Championship“.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Predmetom zmluvy je šírenie reklamy, ktoré poskytne poskytovateľ objednávateľovi v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve v článku I, bod 1.2. za odplatu. 1.3. - 31.12.2019 a. Uverejnenie obchodného mena ako Generálneho partnera SKGA na homepage www.skga.sk. b. Umiestnenie grafického loga T.O.B. BMW na pravej a ľavej strane homepage www.skga.sk. c. Umiestnenie reklamného bannera T.O.B. BMW v banneri 940x120px v sekcii Turnaje na webe http://www.skga.sk/turnaje, kde aktuálna rotácia je ¼. d. Zahrnutie PR materiálov (články, rozhovory, odporučenia produktov, a pod.) do Newslettera SKGA na mesačnej báze. e. Umiestnenie grafiky T.O.B. BMW do grafiky Newslettera SKGA. f. Uverejňovanie PR materiálov T.O.B. BMW v tlačovom médiu SKGA News, čo je vsuvka v magazíne Golfreport na mesačnej báze. Ide o rozhovory, odporučenia, a pod.). g. Umiestnenie inzercie v SKGA News v možných formátoch ½ alebo ¼ vždy podľa predchádzajúcej dohody. h. Umiestnenie grafického loga T.O.B. BMW na stene k vyhlasovaniu víťazov pri turnajoch SKGA. i. Umiestnenie reklamných nosičov T.O.B. BMW (možnosť bannerov, beach flagov, a pod. vždy v maximálnom celkovom počte 6ks nosičov na turnaj). j. Umožnenie produktovej prezentácie T.O.B. BMW na turnajoch SKGA. k. Spojenie T.O.B. BMW ako partnera Medzinárodných majstrovstiev Slovenska (Slovak Amateur Championship) viď možnosti vyššie. l. Uvedenie T.O.B. BMW v názve ako „T.O.B. BMW Slovak Amateur Championship“. Finančné 20 000,00 eur 0,00 eur 20 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva-T.O.B.-BMW-2019.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie