Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA

GENERAL TRUCKING, a.s.

3.4.2019

31.12.2019

1 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný môže uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bol sponzorské poskytnuté. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10% hodnoty sponzorského.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Podpora organizovania významných športových podujatí na Plochej dráhe Finančné 1 000,00 eur 1 000,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie