Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: SZ9-09-2021

Základné vlastnosti

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

SZ9-09-2021

NESS Slovensko, a.s.

SZ9-09-2021

24.9.2021

31.12.2021

5 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

• nie sú dohodnuté osobitné podmienky.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

https://www.zvazslovenskeholyzovania.sk/sprava-a-prevadzka/verejne-obstaravanie-a-zmluvy/

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
2. Účelom sponzorského je podpora činnosti organizácie vo výkone športovej a riadiacej činnosti členov a funkcionárov a súťažnej činnosti športovcov registrovaných v evidencii Sponzorovaného, nákup lyžiarskeho vybavenia a výdavky spojené s organizáciou športových podujatí. 3. Sponzorské nesmie byť poskytnuté na úhradu mzdy alebo odmeny, ani úhradu nákladov na osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním činnosti športovcami alebo športovými odborníkmi Sponzorovaného. Finančné 5 000,00 eur 0,00 eur 5 000,00 eur

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie