Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Motocross club Gbely

HPM HEAT SK, s.r.o.

15.3.2019

31.12.2019

1 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný môže v spojení s účelom na ktorý bolo sponzorské poskytnuté uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku.Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10% sponzorského. Sponzor bude zverejnení v propagačných materiáloch.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorské bude použité na organizačné zabezpečenie usporiadania MM SR v motokrose a nákladov spojených s usporiadaním podujatia. Finančné 1 000,00 eur 1 000,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie