Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: SZ11-10-2021

Základné vlastnosti

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

SZ11-10-2021

Happy Broker, s. r. o.

SZ11-10-2021

16.10.2021

31.12.2021

6 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

• nie sú dohodnuté osobitné podmienky.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

https://www.zvazslovenskeholyzovania.sk/sprava-a-prevadzka/verejne-obstaravanie-a-zmluvy/

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
2. Účelom sponzorského je podpora činnosti organizácie vo výkone športovej a riadiacej činnosti členov a funkcionárov a súťažnej činnosti športovcov registrovaných v evidencii Sponzorovaného, nákup lyžiarskeho vybavenia a výdavky spojené s organizáciou športových podujatí. 3. Sponzorské nesmie byť poskytnuté na úhradu mzdy alebo odmeny, ani úhradu nákladov na osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním činnosti športovcami alebo športovými odborníkmi Sponzorovaného. Finančné 6 000,00 eur 0,00 eur 6 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Sponzorská zmluva Happy Broker 2021 SZ11-10-2021.pdf zmluva

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie