Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

HC DAC Dunajská Streda

THERMALPARK DS, a.s.

18.2.2019

31.12.2019

10 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Uvádzanie sponzora na športovom oblečení a na webovom sídle sponzorovaného. Informovanie sponzora o použití sponzorského podľa zákona o športe.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účel: Podpora ženskej hádzanej, rozvoj hádzanárskeho talentu a zabezpečenie potrieb s tým súvisiacich. Rozsah sponzorského: priame peňažné plnenie vo výške 10.000,-€ Časový rozvrh: jednorázové plnenie Spôsob poskytnutia: bezhotovostný bankový prevod Finančné 10 000,00 eur 0,00 eur 10 000,00 eur

Znenie zmluvy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie