Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA

BARTFAY, s.r.o.

27.4.2019

31.12.2019

500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Propagácia loga sponzora v priestore Mestského športového areálu a programe podujatia.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Podpora organizovania významných športových podujatí na Plochej dráhe Finančné 500,00 eur 500,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie