Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

RG moto team, o. z.

Respect Slovakia, s.r.o.

2.5.2019

31.12.2019

4 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný bude uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Logo sponzora resp. označenie obchodného mena sponzora bude uvádzané na motocykli, doprovodnom vozidle, reklamných predmetoch vyrobených sponzorovaným a na drese a tímovom oblečení.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Podpora tréningovej a súťažnej činnosti sponzorovaného; nákup doplnkov a náhradných dielov na motocykel; náhrada cestovných nákladov; štartovné na preteky a podujatia a na podujatia počas prípravy na sezónu; nákup pneumatík, moussov, olejov, brzdových platničiek a kotúčov; náhrady mechanikovi na ubytovanie a stravovanie počas súťaží; výroba reklamných predmetov; benzín do motocykla Finančné 4 000,00 eur 3 992,75 eur 7,25 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie