Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Slovenská golfová asociácia

Vodax

15.4.2019

31.12.2019

2 155,50 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

- označenie Partner SKGA 2019 - logo na stene partnerov pri odovzdávaní cien - logo na webstránke - logo v časopise pri turnajoch - banner na webe vo vopred dohodnutom termíne, rozmer 366x280px - 1x 1/2 PR článok v časopise Golfreport

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
3.2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľa pitný režim na podujatiach, a to poskytnutím pramenitej vody Lucka, konkrétne 9072ks 0,5l PET fliaš (jemne perlivá, perlivá, neperlivá) v hodnote 1.796,256€ bez DPH / 2.155,50 € s DPH, po poskytnutí 40% zľavy podľa prílohy č.1 tejto zmluvy Cenové podmienky a na základe riadnych objednávok poskytovateľa rešpektujúc závozový kalendár objednávateľa. Finančné 2 155,50 eur 2 155,50 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Sponzorská-zmluva-barter-SKGA-2019.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie