Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Brasko sport klub

RETKINS s. r. o.

15.4.2019

31.12.2019

5 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nie sú dohodnuté osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účelom sponzorského je: príspevok na financovanie tréningového procesu, nákup športových pomôcok, pneumatík a pod., výdavky spojené so zabezpečením účasti na motocyklových podujatiach a súťažiach pretekára sponzorovaného – Maxima Repáka r.č.: 060830/1364 Finančné 5 000,00 eur 5 000,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
20190613_zmluva_o_sponzorstve_v_sporte.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie