Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA

GT - POWER, s.r.o.

1.5.2019

31.12.2019

10 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Propagácia loga sponzora v priestore Mestského športového areálu v Žarnovici a programe podujatia.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Podpora organizovania významných športových podujatí na Plochej dráhe Finančné 10 000,00 eur 10 000,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie