Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Letecko-modelársky klub Humenné

ANDRITZ Slovakia s.r.o.

30.5.2020

31.5.2020

2 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

2. Sponzorovaný sa zaväzuje umožniť Sponzorovi spájať so Sponzorovaným a jeho činnosťou: • obchodné meno Sponzora: Andritz Slovakia • logo Sponzora • názvy a logá výrobkov Sponzora 1. Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia Sponzorského najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak nevedie príjmy a výdavky Sponzorského na transparentnom bankovom účte (§ 51 ods. 4 Zákona o športe).

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
• Organizácia verejných, národných a medzinárodných súťaží • Zabezpečenie prípravy športovcov • Účasť športovcov na súťažiach • Nákup technického a športového vybavenia neinvestičného charakteru Finančné 1 800,00 eur 0,00 eur 1 800,00 eur
Propagácia sponzora Finančné 200,00 eur 0,00 eur 200,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva_Andritz.pdf Zmluva Andritz

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie