Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Králová Natália

SVENAT, s.r.o.

1.6.2019

31.12.2019

5 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný je povinný prie

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Podpora tréningovej a súťažnej činnosti člena klubu Natálie Královej, nákup športového vybavenia a oblečenia Finančné 5 000,00 eur 0,00 eur 5 000,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie