Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 22019

Základné vlastnosti

DART racing, s. r. o.

22019

iterea, s. r. o.

1.7.2019

31.12.2019

15 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na účel, za podmienok a v období podľa tejto zmluvy. Sponzorovaný bude uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Uvádzanie sponzora bude po vzájomnej dohode na web stránke sponzorovaného, v informáciách o činnosti sponzorovaného, na pretekárskych motocykloch. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10% hodnoty sponzorského.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

SK8583300000002101164548

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Podpora tréningovej a súťažnej činnosti jazdcov Dart Racing tímu Finančné 15 000,00 eur 0,00 eur 15 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
DART SZ 22019.pdf zmluva
SZDiterea 2019.pdf Dodatok

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie