Grafická verzia

Koncepčné materiály

Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020

Dokument koncepcie na stiahnutie

Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020

Dokument koncepcie na stiahnutie