Grafická verzia

Kontakty

SEKCIA ŠPORTU: Stromová 9 (2. poschodie, vedľa materskej budovy ministerstva)

Ing. Miloš Tomáš - poverený generálny riaditeľ sekcie športu

Eva Jánošová - sekretariát sekcie športu

ODBOR ŠPORTU

Mgr. Dušan Ťažký - riaditeľ odboru
kancelária č. 329
telefón: 02/59374 770
e-mail: dusan.tazky@minedu.sk

Mgr. Lýdia Babiaková - štátny radca
kancelária č. 324
telefón: 02/59374 764
e-mail: lydia.babiakova@minedu.sk

Mgr. Igor Karaba - štátny radca
kancelária č. 325
telefón: 02/59374 776
e-mail: igor.karaba@minedu.sk

Mgr. Lenka Cupáková - štátny radca
kancelária č. 325
telefón: 02/59374 763
e-mail: lenka.krsakova@minedu.sk

Ing. Adriana Mičkovicová - štátny radca
kancelária č. 324
telefón: 02/59374 765
e-mail: adriana.mickovicova@minedu.sk

Mgr. Peter Gacík - štátny radca
kancelária č. 331
telefón: 02/59374 637
email: peter.gacik@minedu.sk

Mgr. Adam Chvíla - štátny radca
kancelária č. 325
telefón: 02/59374 763
email: adam.chvila@minedu.sk

ÚTVAR FINANCOVANIA ŠPORTU

Ing. Ildikó Belanová - štátny radca
kancelária č. 332
telefón: 02/59374 762
e-mail: ildiko.belanova@minedu.sk

Mgr. Lýdia Janíčková - štátny radca
kancelária č. 330
telefón: 02/59374 636
email: lydia.janickova@minedu.sk

Ing. Lýdia Mrvová - štátny radca
kancelária č. 331
telefón: 02/59374 642
email: lydia.mrvova@minedu.sk

 

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

Mgr. Agáta Galková, zodpovedný pracovník pre backoffice ISŠ

Mgr. Ivana Hricová, zodpovedný pracovník pre ISŠ

Mgr. Igor Kováč, zodpovedný pracovník pre frontoffice ISŠ