Grafická verzia

Regionálna úroveň

Bratislavský samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č.8/2005 o poskytovaní dotácií je doplnené VZN BSK č.24/2008

Trnavský samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 20/2009 o poskytovaní dotácií na materiálno-technickú podporu rozvoja športu a mládežníckych aktivít z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja

Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja

Trenčiansky samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 27.6.2005

Nitriansky samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2 /2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Žilinský samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja

Banskobystrický samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja č. 15/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti

Košický samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2008 o poskytnutí dotácie na rozvoj športu

Prešovský samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2008 o poskytovaní dotácií