Grafická verzia

Prehľad dotácií

Register dotácií zo štátneho rozpočtu poskytnutých v rámci programového financovania oblasti telesnej kultúry a športu je súčasťou športového registra podľa § 29 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Register dotácií obsahuje údaje o výške a účele dotácie a označenie žiadateľa, ktorému bola dotácia poskytnutá.

Funkciu registra dotácií  poskytnutých na oblasť telesnej kultúry a športu plní Zoznam žiadostí, dotácií a rozhodnutí (viď sekcia Financovanie športu na stránkach Minsterstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Informácie o vyúčtovaní dotácií za predchádzajúce roky

Vyúčtovanie dotácií za rok 2019

 

Vyúčtovanie dotácií za rok 2018

Vyúčtovanie dotácií za rok 2017

Vyúčtovanie dotácií za rok 2016

Vyúčtovanie dotácií za rok 2015

Vyúčtovanie dotácií za rok 2014

Vyúčtovanie dotácií za rok 2013

Vyúčtovanie dotácií za rok 2012