Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Informácia

Informácia: Zoznam členov najvyššieho orgánu ZSL
Typ informácie: prezenčná listina
Typ orgánu, ktorý publikuje: najvyšší
Valid From: 2.7.2021
Platnosť: 2.7.2021
Plná znenie informácie: Zoznam delegátov a ich náhradníkov Konferencie ZSL - 2021.pdf