Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Informácia

Informácia: Zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov ZSL
Typ informácie: -
Typ orgánu, ktorý publikuje: najvyšší
Valid From: 9.12.2019
Platnosť: 9.12.2019
Plná znenie informácie: Zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov ZSL a ich náhradníkov.pdf