Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Informácia

Informácia: Pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov ZSL a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia
Typ informácie: -
Typ orgánu, ktorý publikuje: najvyšší
Valid From: 9.12.2019
Platnosť: 9.12.2019
Plná znenie informácie: Pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov ZSL a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia.pdf