Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Informácia

Informácia: Pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov ZSL a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia
Typ informácie: -
Typ orgánu, ktorý publikuje: najvyšší
Valid From: 2.7.2021
Platnosť: 2.7.2021
Plná znenie informácie: PRAVIDLÁ UZNÁŠANIASCHOPNOSTI VOLENÝCH ORGÁNOV ZSL A VÄČŠINY POTREBNEJ NA PRIJATIE ROZHODNUTIA -0ľ.07.2021.pdf