Grafická verzia

Slovenská lyžiarska asociácia

Informácia

Informácia: Účtovná závierka SLA 2017
Typ informácie: rozhodnutie
Typ orgánu, ktorý publikuje: najvyšší
Valid From: 31.5.2018
Platnosť: 31.5.2018
Plná znenie informácie: Účtovná závierka 2017 final.pdf