Grafická verzia

Slovenská lyžiarska asociácia

Informácia

Informácia: Výročná správa Kontrolóra SLA 2017
Typ informácie: výročná správa kontrolóra
Typ orgánu, ktorý publikuje: kontrolný
Valid From: 31.5.2018
Platnosť: 31.5.2018
Plná znenie informácie: sprava KRK_1718.pdf