Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Informácia

Informácia: Výročná správa ZSL 2020
Typ informácie: rozhodnutie
Typ orgánu, ktorý publikuje: najvyšší
Valid From: 2.7.2021
Platnosť: 2.7.2021
Plná znenie informácie: Výročná správa ZSL 2020 a UZ ZSL 2020.pdf