Grafická verzia

Slovenská lyžiarska asociácia

Informácia

Informácia: 1.P-SLA 22062018
Typ informácie: zápisnica
Typ orgánu, ktorý publikuje: najvyšší výkonný
Valid From: 22.6.2018
Platnosť: 22.6.2018
Plná znenie informácie: Zapis 1.P-SLA 22062018.pdf