Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Informácia

Informácia: 10. VV-ZSL 30.11.2021
Typ informácie: zápisnica
Typ orgánu, ktorý publikuje: najvyšší výkonný
Valid From: 30.11.2021
Platnosť: 30.11.2021
Plná znenie informácie: Zápis 10.VV-ZSL - 30.11.2021 completed.pdf