Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Informácia

Informácia: 14.VV-ZSL 22.02.2022
Typ informácie: zápisnica
Typ orgánu, ktorý publikuje: najvyšší výkonný
Valid From: 22.2.2022
Platnosť: 22.2.2022
Plná znenie informácie: Zápis 14.VV-ZSL - 22.02.2022 complete.pdf