Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Informácia

Informácia: 17.VV-ZSL 21.04.2022
Typ informácie: zápisnica
Typ orgánu, ktorý publikuje: najvyšší výkonný
Valid From: 21.4.2022
Platnosť: 21.4.2022
Plná znenie informácie: Zápis 17VV 21.04.2022-ZSL complete+ prílohy.pdf