Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Informácia

Informácia: Správa o činnosti Kontrolóra ZSL 2021
Typ informácie: výročná správa kontrolóra
Typ orgánu, ktorý publikuje: kontrolný
Valid From: 28.4.2022
Platnosť: 28.4.2022
Plná znenie informácie: Správa o činnosti Kontrolóra ZSL 2021.pdf