Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Informácia

Informácia: Správa o činnosti VV-ZSL 2021
Typ informácie: zápisnica
Typ orgánu, ktorý publikuje: najvyšší výkonný
Valid From: 28.4.2022
Platnosť: 7.6.2022
Plná znenie informácie: Správa o činnosti VV-ZSL 2021.pdf