Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Informácia

Informácia: Výročná správa ZSL 2021
Typ informácie: rozhodnutie
Typ orgánu, ktorý publikuje: najvyšší
Valid From: 28.5.2022
Platnosť: 7.6.2022
Plná znenie informácie: Výročná správa ZSL 2021.pdf