Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Informácia

Informácia: 18.VV-ZSL 17.05.2022
Typ informácie: zápisnica
Typ orgánu, ktorý publikuje: najvyšší výkonný
Valid From: 17.5.2022
Platnosť: 17.5.2022
Plná znenie informácie: Zápis 18.VV-ZSL 17.05.2022-complete.pdf