Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Informácia

Informácia: Účtovná závierka ZSL 2021
Typ informácie: účtovná závierka športovej organizácie
Typ orgánu, ktorý publikuje: najvyšší výkonný
Valid From: 17.5.2022
Platnosť: 17.5.2022
Plná znenie informácie: UZNUJ komplet.2021 a poznámky.pdf