Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Informácia

Informácia: Výročná správa ZSL 2019
Typ informácie: rozhodnutie
Typ orgánu, ktorý publikuje: najvyšší
Valid From: 26.9.2020
Platnosť: 26.9.2020
Plná znenie informácie: Výročná správa ZSL 2019.pdf