Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Informácia

Informácia: Výročná správa ZSL 2022
Typ informácie: rozhodnutie
Typ orgánu, ktorý publikuje: najvyšší
Valid From: 18.6.2023
Platnosť: 18.6.2023
Plná znenie informácie: Výročná správa ZSL 2022 final.pdf