Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Informácia

Informácia: Správa o činnosti Kontrolóra ZSL 2022
Typ informácie: výročná správa kontrolóra
Typ orgánu, ktorý publikuje: kontrolný
Valid From: 18.6.2023
Platnosť: 18.6.2023
Plná znenie informácie: Správa o činnosti Kontrolóra ZSL 2022.pdf