Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Informácia

Informácia: Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2023
Typ informácie: rozpočet športovej organizácie
Typ orgánu, ktorý publikuje: najvyšší výkonný
Valid From: 31.3.2024
Platnosť: 31.3.2024
Plná znenie informácie: PUŠ 2023 12295_formular-priebezne-cerpanie-a-vyuctovanie-pre-rok-2023-v4.pdf , PARA 2023 12295_formular-priebezne-cerpanie-a-vyuctovanie-pre-rok-2023-v4.pdf , TOPTÍM 2023 12295_formular-priebezne-cerpanie-a-vyuctovanie-pre-rok-2023-v4.pdf