Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Informácia

Informácia: Správa o činnosti Kontrolóra ZSL 2023
Typ informácie: výročná správa kontrolóra
Typ orgánu, ktorý publikuje: kontrolný
Valid From: 10.4.2024
Platnosť: 10.4.2024
Plná znenie informácie: Správa o činnosti Kontrolóra ZSL 2023.pdf