Grafická verzia

"Hokej Nové Zámky"

IČO: 42201195
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Druh športovej organizácie: Iná športová organizácia

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: 10,00

Štatutárny orgán:
Sucharda František, sucharda@mikron.sk

Kontrolór:
,

Kontaktné údaje

Sídlo
Nitrianska 13
94001 Nové Zámky
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
SK2275000000004012451501

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
ľadový hokej ľadový hokej hokej

Príslušnosť "Hokej Nové Zámky" k športovým organizáciam

Názov IČO Datum Právny titul
Slovenský zväz ľadového hokeja 30845386 29.12.2009 dobrovoľnícky vzťah k športovej organizácii