Grafická verzia

Balance – centrum II s.r.o.

IČO: 50717553
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Druh športovej organizácie: Iná športová organizácia

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
Grich Miroslav, mirogrich@gmail.com

Kontrolór:
,

Kontaktné údaje

Sídlo
Orenburská 50
821 06 Bratislava
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

E-mail
-

Bankové účty
-

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
iný šport Jóga, Pilates Organizovanie kurzov, školení a seminárov