Grafická verzia

Slovenská rope skippingová asociácia

IČO: 31813283
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Druh športovej organizácie: Národný športový zväz v inom ako uznanom športe

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: 10,00

Štatutárny orgán:
Bőhmová Zdena, srsa@srsa.sk

Kontrolór:
Toporová Mgr. Andrea, kontrolor@srsa.sk

Kontaktné údaje

Sídlo
Podhradie 2
90021 Svätý Jur
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

E-mail
srsa@srsa.sk

Bankové účty
SK73 8330 0000 0024 0111 2432

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
iný šport rope skipping rope skipping - skákanie na švihadle

Príslušnosť Slovenská rope skippingová asociácia k športovým organizáciam

Názov IČO Datum Právny titul
European rope skipping organisation 1.1.2014 členský vzťah
Svetová organizácia IRSF-FISAC 1.1.2016 členský vzťah
Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky 00681482 23.5.2017 členský vzťah