Grafická verzia

Klub silných mužov Temný žoldnieri zriadený 2017

IČO: 50998340
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Druh športovej organizácie: Športový klub

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: 20,00

Štatutárny orgán:
Tóth Jozef,

Kontrolór:
Kušnír Csaba ,

Kontaktné údaje

Sídlo
Malá 529
94613 Okoličná na Ostrove
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

E-mail
-

Bankové účty
SK0709000000005136403629

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
silové športy Strongman