Grafická verzia

"Hora v hmle"

IČO: 50595601
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Druh športovej organizácie: Iná športová organizácia

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
Čorný Erik, info@horavhmle.sk

Kontrolór:
Mindová Stanislava, yodea@yodea.sk

Kontaktné údaje

Sídlo
Bajzova 2420/33
01001 Žilina
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
wušu wušu WING TZUN (WING CHUN), iné bojové umenia, fitness, relaxačné-zdravotné-pohybové cvičenia