Grafická verzia

"HC PREŠOV ""07"",s.r.o."

IČO: 36509809
Právna forma: -
Druh športovej organizácie: Športový klub

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
-

Kontaktné údaje

Sídlo
ČSL.armády 5
080 01 Prešov
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

E-mail
-

Bankové účty
-

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
ľadový hokej

Príslušnosť "HC PREŠOV ""07"",s.r.o." k športovým organizáciam

Názov IČO Datum Právny titul
Slovenský zväz ľadového hokeja 30845386