Grafická verzia

"H+H UNIPO", spol. s r.o.

IČO: 34136916
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Druh športovej organizácie: Športový klub

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
-

Kontaktné údaje

Sídlo
Č.D. 487
93582 PLÁŠŤOVCE
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
jazdectvo

Príslušnosť "H+H UNIPO", spol. s r.o. k športovým organizáciam

Názov IČO Datum Právny titul
Slovenská jazdecká federácia 31787801

Osoby so vzťahom k organizácii

Meno Dátum narodenia Právny titul
ŽIDULIAK Viktor 5.4.1979