Grafická verzia

"""KLUB ŠACHOVÝCH NÁDEJÍ"""

IČO: 37926691
Právna forma: -
Druh športovej organizácie: Športový klub

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
-

Kontaktné údaje

Sídlo
Beckovská 3
821 04 Bratislava
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
šach

Príslušnosť """KLUB ŠACHOVÝCH NÁDEJÍ""" k športovým organizáciam

Názov IČO Datum Právny titul
Slovenský šachový zväz 17310571

Osoby so vzťahom k organizácii

Meno Dátum narodenia Právny titul
Andrej Královič 16.8.1988
Andrej Solár 24.2.1993
Anna Vrtiaková 2.8.2000
Erika Machalová 5.1.1988
Igor ml. Lintner 18.2.2000
Jakub Suchánsky 5.6.2000
Mária Machalová 6.6.1984
Martin Kimerling 5.5.1994
Martin Starovič 14.9.2000
Martin Šándor 22.9.2003

Záznamov na stránke: Zobrazujem 1 až 10 z 23.