Grafická verzia

"Jazdecký oddiel Martin Záturčie"

IČO: 42220343
Právna forma: -
Druh športovej organizácie: Športový klub

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
-

Kontaktné údaje

Sídlo
Nábrežná 6
03861 VRÚTKY
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
jazdectvo

Príslušnosť "Jazdecký oddiel Martin Záturčie" k športovým organizáciam

Názov IČO Datum Právny titul
Slovenská jazdecká federácia 31787801

Osoby so vzťahom k organizácii

Meno Dátum narodenia Právny titul
BUČKULIAK Jozef 15.3.1986
FRAŇOVÁ Linda 5.6.1987
CHORVÁTHOVÁ Katarína 19.7.1994
KÁGEROVÁ Andrea 12.3.1993
KUBALOVÁ Jitka 17.8.1994
MAZÚROVÁ Barbora 9.4.1997
Mišíková Nikola 15.7.1996
MURGAŠOVÁ Karin, Ing. 6.7.1978
VOJVODOVÁ Lucia 2.9.1988