Grafická verzia

Abonyi Peter

Dátum narodenia: 10.4.1965
Krajina narodenia: Slovenská Republika
Štátna príslušnosť: -

E-mail: -

Príslušnosť ku organizáciám

Názov IČO Dátum vzniku príslušnosti Právny titul
Yacht club LIMAR Liptovský Mikuláš 37903632 1.1.2012

Športy

Druh odbornej činnosti Šport Športové odvetvia Športové disciplíny
Amatérsky športovec jachting